Meldkamerplein

Een aantal Nederlandse bedrijven, allen actief in de Meldkamers, hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsverband, zonder gedwongen winkelnering: Meldkamerplein. Vanaf begin 2017 spreken wij elkaar regelmatig op het gebied van samenwerking en innovatie en delen wij onze kennis.

Kennis delen

Het doel van de samenwerking is het bieden van één kennispartner voor vraagstukken die spelen in Meldkamers, Verkeerscentrales, Control Rooms, etc.

Elk van de bedrijven heeft minimaal één kennisgebied binnen de meldkamer en gezamenlijk dekken wij alle gebieden van de meldkamer af. Al deze kennis wordt gebundeld op deze website en vertaald naar oplossingen voor klantvraagstukken. Het werken met één van de deelnemende partijen resulteert niet in gedwongen winkelnering.

Toegevoegde waarde

Een belangrijk voordeel is dat het collectief steeds meer kennis krijgt van elkaars producten en oplossingen. Wij willen hiermee elkaar en klanten inspireren om tot nieuwe inzichten te komen. Hierdoor kunnen wij onze klanten beter adviseren en, bij vragen buiten het eigen vakgebied, de juiste mensen inschakelen.      

Versterken Innovatie

Een ander groot voordeel is dat veel producten en oplossingen op elkaar aansluiten of in elkaars verlengde liggen. Wij hebben nu al de ervaring dat deze combinaties tot onverwachte oplossingen en innovatieve ideeën leiden. Met de huidige bedrijven hebben wij de slagkracht om innovatie werkelijkheid te maken.