eRIC 2018

Nederland krijgt weer een groot multidisciplinair vakevenement voor veiligheidsprofessionals. Op 18 april 2018 opent de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten voor de 2e keer. Twee dagen lang is dit hèt verbindingsplatform voor operationele hulpverleners, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. Om netwerken te smeden en zaken te doen; krachtig publiek-privaat partnerschap voor een veiliger Nederland.

Een bezoek aan eRIC is gratis! Aanmelden kan via deze link.

Meldkamerplein

Een aantal Nederlandse bedrijven, allen actief in de Meldkamers, hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsverband: Meldkamerplein. Vanaf begin 2017 spreken wij elkaar regelmatig op het gebied van samenwerking en innovatie en delen wij onze kennis.

Wij presenteren ons officieel op de ExpoRIC 2018 met een gezamenlijke stand waar wij al onze expertisegebieden bij elkaar brengen en zien dit als de volgende grote stap in de samenwerking.

Kennis delen:

Het doel van de samenwerking is het bieden van één kennispartner voor vraagstukken die spelen in Meldkamers, Verkeerscentrales, Control Rooms, etc.

Elk van de bedrijven heeft minimaal één kennisgebied binnen de meldkamer en gezamenlijk dekken wij alle gebieden van de meldkamer af. Al deze kennis wordt gebundeld op deze website en vertaald naar oplossingen voor klantvraagstukken.

Toegevoegde waarde:

Een belangrijk voordeel is dat het collectief steeds meer kennis krijgt van elkaars producten en oplossingen. Wij willen hiermee elkaar en klanten inspireren om tot nieuwe inzichten te komen. Hierdoor kunnen wij onze klanten beter adviseren en, bij vragen buiten het eigen vakgebied, de juiste mensen inschakelen.      

Versterken Innovatie:

Een ander groot voordeel is dat veel producten en oplossingen op elkaar aansluiten of in elkaars verlengde liggen. Wij hebben nu al de ervaring dat deze combinaties tot onverwachte oplossingen en innovatieve ideeën leiden. Met de huidige bedrijven hebben wij de slagkracht om innovatie werkelijkheid te maken.